Wednesday, September 24, 2008

கரைந்துவரும் நாஞ்சில் நாட்டிற்கே உரிய பேச்சு தமிழ்தமிழகத்தின் தென்முனையில் அமைந்துள்ள குமரி மாவட்டத்தின் கலாசாரம் மாற்ற மாவட்டங்களில் இருந்து மிக பெரிய வித்தியாசத்தை கொண்டது, அதுவும் இங்கு பேசப்படும் தமிழின் ஓசை, உச்சரிப்பு, மலையாளம் கலந்த தமிழ், மாற்ற தமிழர்கள் பேசும் தமிழில் இருந்து வித்தியாசபடும் வார்த்தைகள் போன்றவை மிக முக்கியமானவை. நாஞ்சில் நாட்டின் தமிழை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் குமரி மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதியில் பேசப்படும் தமிழ், மேற்கு பகுதியில் பேசப்படும் மலையாளம் கலந்த தமிழ், மற்றும் கடற்கரை சார்ந்த மீனவ இன மக்களின் தமிழ் (இவர்கள் சற்று ராகத்துடன் பேசுவார்கள்). இம்மாவட்டத்தின் மற்றொரு சிறப்புஅம்சம் தமிழ் இலக்கியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஐந்து வகை நிலங்களாகிய குறுஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலையை மிக குறுகிய நிலபரப்புகுள் உள்ளடக்கியது. மலை, காடு,வயல் வெளிகள், கடல்,மற்றும் குமரி மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதியின் சிறிய நிலபரப்பு பாலை நிலத்தை ஒத்திருப்பதை காணலாம். நாஞ்சில் நாடு சிறிய மாவட்டமாக இருப்பினும் கல்வியில் முதல் இடத்தை பிடித்து மாற்ற மாவட்டங்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்கி வருகிறது. இதனால் இளம் சமுதாயம் மேற்படிப்புக்காக இடம் பெயரும் பொழுது குமரி தமிழில் பேசும் வாய்ப்பு குறைகிறது மற்றும் குமரி மாவட்டத்திற்கே உரிய அரும் கலை சொற்கள் மறைந்து வரும் நிகழ்வை நாம் காணலாம்.

இங்கு நான் குமரி மாவட்ட வட்டார சொற்களை தருகிறேன் உங்களால் புரிந்து கொள்ளமுடியுதா என்று பாருங்கள்.

உறவுமுறைகள்:
மூத்தப்பா - பெரியப்பா
மூத்தம்மா - பெரியம்மா
மச்சினன் - மைத்துனன்
பாட்டா- தாத்தா
மாமாவீடுஅம்மா- அம்மாவோட அம்மா
அய்யா - அம்மாவோட அப்பா
அப்பம்மா - அப்பாவோட அம்மா
கொழுந்தன் - மைத்துனன்
கொழுந்தி - மைத்துனி
அத்தான் - அக்காவோட கணவர்

வீடும் வீடுசார்ந்த பொருள்களும்:
மங்களா - வரவேற்ப்பு அறை
அடுக்களை - சமையல் அறை
அடுப்பங்கரை - சமையல் அறை
அரங்கு வீடு - சேமிப்பு அறை
மட்டுப்பா - மாடியில் உள்ள அறை
தட்டு - மொட்டை மாடி
அசல் - துணி போடும் கொடி
குருன்கட்டி - சிறிய வகை நாற்காலி
வெட்டுகுத்தி - வெட்டுஅருவாள்
பத்தாயம் - நெல் போட்டு வைக்கும் பெரிய பெட்டி
சொளவு - பனை ஓலையால் செயப்பட்ட அரிசி புடைக்கும் பொருள்
பிழாவு - பனை ஓலையால் செயப்பட்ட மாவு காயவைக்கும் பொருள்
உழக்கு - அரிசி அளக்க உதவும் சிறிய அளவை
நாழி - அரிசி அளக்க உதவும் பெரிய அளவை
மரக்கால் - நெல் அளக்க உதவும் பெரிய அளவை
குட்டுவம்- நீர் சேமித்து வைப்பது மற்றும் நெல் அவிக்க உதவுவது
டாங்கி - நீர் சேமித்து வைப்பது மற்றும் நெல் அவிக்க உதவுவது
வார்ப்பு- திருமண வீட்டில் சோறு சமைக்க உதவுவது
சட்டுவம் - பெரிய அகப்பை
சிப்பல் - சோறு பரிமாற உதவுவது
நிலவா - சோறு பரிமாற உதவுவது
ஆப்பை - அகப்பை
அண்டை - அடுப்பு
சட்டாப்பை - தோசை சுட பயன்படும் அகப்பை
சீனி சட்டி- வாணலி
யானம் - பாத்திரம்
சருவம் - சின்ன பாத்திரம்
கிண்ணி -கிண்ணம்
குத்துபோணி - பெரிய பாத்திரம்
தூரை - சிறிய மண்பாண்டம்
கலயம் - கலசம்
ஈக்கான்பெட்டி - பனைஒலையால் செய்யப்பட்ட பெட்டி
உழக்கான்பெட்டி - பனைஒலையால் செய்யப்பட்ட பெட்டி
திருவலை - தேங்காய் துருவி
கறி - குழம்பு
இறைச்சி - கறி
மரக்கறி - காய்கறி
தாள் - காகிதம்
சாரம் - லுங்கி
முண்டு, தோர்த்து - துண்டு
போதப்பு - ஜமுக்காளம்
உள்ளுடுப்பு -பெண்களின் உள்ளாடை
நிக்கர் - அரைக்கால் சட்டை
ஊத்தாம்பட்டி - பலூன்

உடல் உறுப்புகள்:
சுண்டு- உதடு
கொப்புள் - தொப்புள்
கன்னாம்மண்டை - உச்சந்தலை
செவளை - கன்னம்
உப்புகுத்தி - கணுக்கால
பெதடி - பிடரி
கம்புகூடு - அக்குள்
ஈரகொலை -ஈரல்

நோய்கள்:
மண்டகனம்- ஜலதோஷம்
மண்டகுத்து - தலைவலி
சர்த்தல் - வாந்தி
வட்டு - மாத்திரை
தட்டி புளியுதல் - காய்ச்சலுக்கு வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் மருந்து
கருக்கு - வயற்று போக்குக்கு வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் மருந்து
வயற்று அலற்ச்சல் - வயற்று போக்கு

வாழைபழம்:
பாளயன்கொட்டன்
பேயன் பழம்
ஏத்தம்பழம் - நேந்த்ரன்பழம்
ரசகதலி - ரஸ்தாளி
படத்தி
மட்டி
செந்தொழுவன் - செவ்வாளைபழம்
வெள்ளைதொழுவன்
மொந்தன்பழம்
மோரிஸ் - பச்சை பழம்

காய்கறி:
பெல்லாரி, பெரிய உள்ளி - பெரிய வெங்காயம்
உள்ளி - வெங்காயம்
பூடு - பூண்டு
வழ்தனகாய் - கத்தரிக்காய்
பெரும்சீரகம் - சோம்பு

மரம், மரம்சார்ந்த பொருள்கள்:
நல்லமாவு - மாமரம்
கொல்லமாவு - முந்திரி மரம்
தெங்கு - தென்னைமரம்
பூசணி - பூவரசு
கொல்லான்கொட்டை - முந்திரிகொட்டை
கொல்லாம்பழம் - முந்திரிபழம்
கருன்காய் - இளம் முந்திரி
அண்டி - இளம் முந்திரிகொட்டை
குரும்பல் - குரும்பை
சில்லாட்டை
கொதம்பு
பாளை

மீன் வகைகள்
சாளை - மத்தி
குத்தா
வள மீன்
வாளை
தெரச்சி - வௌவால்
நெத்திலி
பாரை
மொரல்
லூர்து
சீலா - வச்சிரம்
பூச்சி
கிளர்று
கிளாத்தி

பிற வார்த்தைகள்:
பக்கி - வண்ணதுபூச்சி
புட்டான் - தட்டான் பூச்சி
காடல் - கௌதாரி
தாரா - வாத்து
சவுட்டு - உதைத்தல்
சாடுதல் - குதித்தல்
அலைவாய்கரை - கடற்கரை
அத்தம் - கடைசி, இறுதி
விளை - தோட்டம்
தறவாடு - சொத்து
நிசாரம் - சாதாரணம்
தொலி - தோல்
எல்லு - எலும்பு
வீதி - அகலம்
ஊச்சாழி- ரௌடி
பய்ய - மெதுவா
நாணகேடு - கேவலம்
சோக்கேடு - நோய்
வேதனம் - வலி
அண்டை - அடுப்பு
உறைப்பு - காரம்
தெரக்கு - துரத்து
கோரு - முகர்தல்
கீறு - கிழி
கொழை - தழை
நேட்டம் - சம்பாதித்தல்
ஊரல் - சொறி எடுத்தல்
அடியந்தரம், கூட்டுவா, மோட்ச விளக்கு - பதினான்காம் நாள் காரியம்
தறி - வெட்டு
தவுக்கா - தவளை

No comments:

Post a Comment

உங்கள் சுவடுகளை இங்கு பதிவு செயுங்கள்

தமிழில் டைப் செய்ய


View My Stats